تحقیق بررسی میزان شیوع آژنزیس دندان مولر سوم

تحقیق بررسی میزان شیوع آژنزیس دندان مولر سوم
رشته تحصیلی : پژوهش

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 47

حجم فایل (به کیلوبایت) : 69

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 8500 تومان

خرید و دانلود

چكیده

سابقه و هدف تحقیق: هدف تحقیق حاضر بررسی میزان شیوع آژنزیس دندان مولر سوم می‌باشد و این تحقیق در نقاط مختلف دنیا انجام گرفته است و نتیجه آن در مناطق مختلف جغرافیائی برحسب نژاد آن منطقه مختلف بوده است و بنابراین نیاز به انجام آن در جمعیت ایرانی دیده می‌شد. اهداف دیگر این تحقیق مانند ارتباط آژنزیس دندان مولر سوم با سایر آنومالیهای فكی و دندانی و اكلوژن را شامل می‌شود.

 

فهرست

عنوان ............................... صفحه

چكیده

فصل اول: مقدمه ......................... 1

الف ـ بیان مسئله ....................... 1

ب ـ مروری بر مقالات پیشینه پژوهش ....... 17

ج ـ دلایل انتخاب موضوع ................. 21

د ـ اهداف و فرضیات .................... 22

فصل دوم: مواد و روش تحقیق ............. 23

فصل سوم: یافته‌ها ...................... 25

فصل چهارم: بحث و نتیجه‌گیری ............ 37

ـ بحث.................................. 37

ـ نتیجه‌گیری ........................... 39

ـ محدودیت‌ها ........................... 40

ـ پیشنهادات ........................... 41

فصل پنجم: منابع........................ 42