کارتحقیقی اعتبارات اسنادی

کارتحقیقی اعتبارات اسنادی
رشته تحصیلی : حقوق

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 60

حجم فایل (به کیلوبایت) : 41

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 6900 تومان

خرید و دانلود

کارتحقیقی اعتبارات اسنادی

فهرست مطالب

 

مقدمه یك .................................. 1

مقدمه دو .................................. 3

اعتبارات اسنادی ........................... 5

عملكرد اعتبارات اسنادی در تجارت بین‌الملل . 8

ادامه اسناد .............................. 10

مرحله پرداخت قبول یا معامله اسناد ........ 11

اعتبارنامه تجاری ......................... 12

اعتبار اسناد تضمینی ...................... 12

تفاوت اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی ..... 13

انواع اعتبار اسناد تجاری ................. 14

اعتبارات برگشت‌ناپذیر ..................... 16

اعتبار اسنادی فرعی ....................... 19

اعتبار اسناد برای داخل ................... 19

اعتبار قابل انتقال ....................... 20

اعتبار اسنادی متقابل ..................... 21

اعتبار اسنادی و اسناد تجاری .............. 22

خصوصیات اسناد تجاری ...................... 24

ماهیت غیرقابل بازگشت حقوقی اعتبارات اسنادی 26

روابط حقوقی موجود در یك اعتبار اسنادی .... 28

مراحل گشایش اعتبار اسنادی در جمهوری اسلامی 30

ریسك‌های اعتبار اسنادی .................... 34

تنظیم سند و گشایش اعتبار ................. 35

ابلاغ به بانك كارگزار ..................... 37

واریز اسناد تسویه حساب ................... 45

مغایرت‌های محصولی اسناد ................... 48

مأخذ ...................................... 57  

مقدمه

اعتبارات اسنادی

تعریف اعتبارات اسنادی

اعتبارنامه تجاری

عملكرد اعتبارات اسنادی در تجارت بین الملل

تقاضای گشایش اعتبارات اسنادی

مرحله پرداخت - قبول یا معامله اسناد

اعتبار اسناد تضمینی

تفاوت اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی

انواع اعتبار اسناد تجاری

اعتبار اسنادی فرعی

اعتبار قابل انتقال

اعتبار اسنادی متقابل

خصوصیات اسناد تجاری

روابط حقوقی موجود در یك اعتبار اسنادی

مراحل گشایش اعتبار اسنادی در جمهوری اسلامی ایران

ریسكهایی كه بانك گشایش كننده اعتبار اسنادی كه به آن مواجهه است.

تغییر شرایط اعتبار

فهرست منابع و مآخذ

مقدمه1

پیشرفت و توسعه جوامع صنعتی و تخصصی شدن تولید نیاز و انسان به استفاده از تكنولوژی و دستاوردهای تمدن از سوی دیگر عدم پیشرفت یكسان و هماهنگ جوامع بشری و نیاز جوامع اخیر به استفاده از نتایج علوم و فنون و مواد خام اولیه معدنی جهت كشورهای صنعتی، كشورهای را، در جامعه بین الملل نیازمند یكدیگر می‌سازد و بیع تجارت بین الملل به عنوان ضرورت در رابطه بین الملل مطرح می گردد. اما از سوی دیگر پیشرفت‌های سریع و رو به رشد انسان در زمینه های فنی و تكنولوژی تأثیرات بسیار عمیقی در روش و شیوه ها و اشكال این ضرورت ایجاد نموده ، امروزه در زمان بسیار كوتاهی استفاده از دستگاههای ارتباطی مجهز می توان از دور اضافه ترین نقطه دنیا جهت خرید كالای مشخصی از تاجر یا تولید كننده آن اقدام نمود. یكی از این پدیده های نسبتاً جدید كه كمك فراوانی به امر تجارت، خصوصاً تجارت بین الملل نموده است اعتبارات اسنادی می باشد.

اعتبارات اسنادی در حال حاضر به عنوان یكی از مهمترین و عمده‌ترین روشهای پرداخت بازرگانی بین المللی به شمار می رود و فروشندگان و خریداران كالا یا خدمات در سراسر جهان با استفاده از این ابزار به عنوان یك وسیله پرداخت با ارزش و قابل انعطاف از تسهیلات و مزایای آن برخوردار می شوند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانكها بر اساس شرایط اعتبار عملاً ارتباط بین خریدار و فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرایط جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی و... مختلف با صرفه جویی مناسب در زمان و هزینه امكان پذیر نموده و نقش مهمی در توسعه پیشرفت مبادلات بازرگانی دارد.