پاورپوینت پروژه بهسازی لرزه ای

پاورپوینت پروژه بهسازی لرزه ای
رشته تحصیلی : معماری

فرمت فایل : pptx

تعداد صفحات : 42

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1698

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

پاورپوینت پروژه بهسازی لرزه ای

به نام خدا

اولین کارگاه تبادل تجربیات پروژه های بهسازی لرزه ای

مروری بر روش ارزیابی کمی آسیب پذیری لرزه ای  ساختمان های بنایی
با تاکید بر تجربه اخیر

nآیین نامه ها و دستورالعملهای مورد استفاده •در انجام مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای بنایی ،آیین نامه 2800 و دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود به عنوان مراجع اصلی مورد استفاده قرار می گیرند . •در این زمینه آیین نامه ها و دستورالعملهایی نظیر آیین نامه کشورهای هند و سوئیس ، FEMA356 وFEMA308 و راهنمای بهسازی ساختمان های افغانستان، که توسط سازمان ملل تهیه شده است،  نیز موجود می باشد که در موارد لزوم مشروط بر عدم تناقض با آیین نامه 2800 و دستورالعمل بهسازی از آنها نیز می توان استفاده کرد .

مرحله اول – تحلیل آسیب پذیری ساختمان

قسمت اول

 ارزیابی کیفی آسیب پذیری ساختمان

قسمت دوم

 ارزیابی کمی آسیب پذیری ساختمان

مرحله دوم – تهیه طرح بهسازی

قسمت اول

تهیه طرح مقدماتی

قسمت دوم

تهیه طرح اجرایی

مرحله اول – قسمت اول

ملاحظات اقتصادی – اجتماعی و توسعه شهری

1- بررسی جمعیت در منطقه مورد مطالعه

توزیع ساختمانهای مسکونی برحسب تعداد طبقات

توزیع ساختمانهای مسکونی برحسب عمر آنها

طبقه بندی تراکم جمعیتی (ناخالص)

طبقه بندی تراکم مسکونی (خالص)

2-  بررسی مراکز خدماتی – امدادی و انتظامی درمنطقه مورد مطالعه

موقعیت مراکز آتش نشانی

موقعیت مراکز درمانی

موقعیت مساجد تا شعاع 500 متری مدارس

موقعیت مراکز نیروی انتظامی

موقعیت پمپ بنزین ها

موقعیت مراکز پست های برق

مسیر موجود از هر مدرسه تا نزدیک ترین بیمارستان

مسیر موجود از نزدیک ترین مرکز آتش نشانی تا هر مدرسه

عوامل موثردر انتخاب هدف بهسازی