پایان نامه خازن گذاری در شبکه های فشار متوسط در حضور منابع پراکنده (DG) پایان نامه خازن گذاری در شبکه های فشار متوسط در حضور منابع پراکنده (DG)

دسته : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 444 KB

تعداد صفحات : 79

بازدیدها : 505

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه خازن گذاری در شبکه های فشار متوسط در حضور منابع پراکنده (DG)

پایان نامه خازن گذاری در شبکه های فشار متوسط در حضور منابع پراکنده (DG)

پایان نامه خازن گذاری در شبکه های فشار متوسط در حضور منابع پراکنده (DG)

 

فهرست مطالب

 

فصل اول

منابع تولید پراكنده

 

1-1- مقدمه 2

1-2- تعریف تولیدات پراکنده 3

1-2-1- هدف 3

1-2-2- مکان 4

1-2-3- مقادیر نامی 5

1-2-5- فناوری 6

1-2-6- عوامل محیطی 7

1-2-7-روش بهره برداری 8

1-2-8- مالکیت 8

1-2-9- سهم تولیدات پراکنده 9

1-3-معرفی انواع تولیدات پراکنده 10

1-3-1- توربینهای بادی 10

1-3-2 واحدهای آبی کوچک 11

1-3-3- پیلهای سوختی 11

1-3-4- بیوماس 11

1-3-5- فتوولتائیک 12

1-3-6- انرژی گرمایی خورشیدی 12

1-3-7- دیزل ژنراتور 12

1-3-8- میکروتوربین 13

1-3-9- چرخ لنگر 13

1-3-10- توربین های گازی 13

1-4-تأثیر DG

بر شبكه توزیع 15

 

1-4-1- ساختار شبكه توزیع 15

1-4-2- تأثیر DC

بر ولتاژ سیستم توزیع 15

1-4-3- تأثیر DG بر كیفیت توان سیستم توزیع 16

1-4-4- تأثیر DG بر قدرت اتصال كوتاه شبكه 17

1-4-5- تأثیر DG بر سیستم حفاظت شبكه توزیع 18

 

1-4-6- قابلیت اطمینان 19

1-4-7- ارزیابی كیفی كارآیی مولدهای DG

در شبكه 19

 

1-4-8- شاخص بهبود پروفیل ولتاژ 19

1-4-9- شاخص كاهش تلفات 20

1-4-10- شاخص كاهش آلاینده های جو 21

1-5- روش های مكان یابی DG

22

 

1-5-1- روش های تحلیلی 22

1-5-2- روش های مبتنی بر برنامه ریزی عددی 23

1-5-3- روش های مبتنی بر هوش مصنوعی 24

1-5-4- روش های ابتكاری 24

1-6- جمع بندی 25

 

 

فصل دوم

روشهای جایابی بهینه خازن

 

2-1- مقدمه 27

2-2- دسته بندی روشهای جایابی بهینه خازن 27

2-2-1-روشهای تحلیلی 27

2-2-1-1- نمونه ای یک روش تحلیلی 29

2-2-2- روشهای برنامه ریزی عددی 33

2-2-3- روشهای ابتکاری 34

2-2-4- روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی 36

2-2-4-1- روش جستجو تابو 36

شکل 2-5 –فلوچارت حل به روش تابو 39

2-2-4-2- استفاده از تئوری مجموعه های فازی 40

2-2-4-2-1- نظریه مجموعه های فازی 40

2-2-4-2-2- تعریف اساس و عمگرهای مجوعه های فازی 41

2-2-4-2-3- روش منطق فازی 42

2-2-4-3- روش آبکاری فولاد 43

2-2-4-4- الگوریتم ژنتیک 46

2-2-4-4-1- پیدایش الگوریتم ژنتیک 46

2-2-4-4-2- مفاهیم اولیه در الگوریتم ژنتیک 47

2-2-4-5- شبکه های عصبی مصنوعی 51

2-3- انتخاب روش مناسب 52

2-3-1- نوع مساله جایابی خازن 53

2-3-2- پیچیدگی مساله 53

2-3-3- دقت نتایج 53

2-3-4- عملی بودن 54

فصل سوم

 

تاثیر منابع تولید پراکنده در شبکه های فشار متوسط

 

3-1-مقدمه 56

3-2-مطالعه بر روی یک شبکه نمونه 57

نتیجه گیری 64

مراجع 65

 

 

فهرست اشکال

شکل2-1 - الف) یک فیدر توزیع ب) پروفیل جریان راکتیو .......................................................................30

شکل 2-2-پروفیل جریان فیدر پس از نصب خازن........................................................................................31

شکل2-3-پروفیل جریان پس از نصب سه خازن............................................................................................32

شکل 2-4-فلوچارت حل جایابی بهینه خازن با روش ابتکاری  .................................................................35                                                    

شکل 2-5 –فلوچارت حل به روش تابو ...........................................................................................................39

شکل 2- 6 -  فلوچارت حل مسئله جایابی خازن مبتنی بر برنامه ریزی پویای فازی............................43

شکل 2-7   - فلوچارت حل جایابی بهینه خازن با روش آبکاری فولاد (S.A).......................................45

شکل2- 8   - مراحل مختلف الگوریتم ژنتیک................................................................................................51

شکل 3-1.................................................................................................................................................................57

 

فهرست جداول

جدول 1- 1.................................................................................................................................................................5

جدول 1-2 طبقه بندی از تولیدات پراکنده.........................................................................................................6

جدول 3-1 فناوریهای به کار رفته در تولیدات پراکنده ...................................................................................7

جدول4-1 تا ثیرات برخی از فناوری های تولیدانرژی الکتریکی بر محیط زیست .....................................8

جدول 5-1تعریف کشورهای مختلف از تولیدات پراکنده.................................................................................9

جدول  6-1سیاست های موجوددرکشورهای مختلف ...................................................................................10

جدول7-1 مقایسه برخی تولیدات پراکنده........................................................................................................14

جدول 8-1  جریان های خطای ترمینال DG برحسب تكنولوژی اتصال.................................................18

جدول 3-1...............................................................................................................................................................59

جدول 3-2...............................................................................................................................................................59

جدول3-3.................................................................................................................................................................61

جدول3-4.................................................................................................................................................................63

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

تحقیق امواج الکترومغناطیسی و اثرات آن اطراف سیم های برق فشار قوی

پروژه انواع مشخصات و تست دیودها

پایان نامه بررسی مكانیزم‌ های سوئیچینگ در سیستم‌ های مخابرات

مقاله طراحی سیستمهای مدرن اطلاعاتی و بازشناسی خودكار الگوها

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام